CZYM SIĘ RÓŻNI WYPADEK OD KOLIZJI

Kiedy mamy do czynienia z wypadkiem drogowym, a kiedy z kolizją? Czy wiemy jak odróżnić od siebie te dwa pozornie podobne zdarzenia?

 

Zdarzenie drogowe wiąże się z określeniami takimi jak wypadek drogowy czy kolizja drogowa. Jednak głębiej analizując wszystkie przesłanki okazuje się, iż różnice między nimi są bardzo istotne, a pojęć nie można stosować zamiennie. Każdemu zdarzeniu został przypisany inny termin prawny, po to, aby wskazywać poszkodowanym kierowcom katalog praw i zachowań wiążących się z każdym zdarzeniem z osobna. 

Wypadek drogowy

Według ustawy Prawo o ruchu drogowym, wypadek drogowy jest to „zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażania ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni”.
Po dojściu do wypadku, dokumenty, w których opisane są okoliczności zdarzenia sporządzane są przez Policję.
Ustawodawca uwzględnił przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego w art. 177 Kodeksu Karnego:  §1 „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, §2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

Kolizja 

„Kolizja, to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu, którego skutkiem są straty materialne lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni”.
Definicja kolizji nie jest unormowana żadnym aktem prawnym, jest to określenie przyjęte zwyczajowo.

Na koniec należy zwrócić uwagę, iż okres przedawnienia dochodzenia roszczeń także się różni w przypadku wypadku i kolizji.  

 

 

W pierwszym przypadku okres ten wynosi 20 lat, natomiast jeśli chodzi o kolizję to wynosi on 3 lata. 

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt: 570 708 617 lub 24autoexpress@gmail.com

Zostań naszym Partnerem, to nic nie kosztuje, możesz tylko zyskać dodatkowych klientów oraz wynagrodzenie finansowe za poleconych nam klientów! Wspólnie możemy więcej, dużo więcej!

  • Twitter Square
  • facebook-square

© 2019 Właścicielem strony Auto Express jest GlobalPartner. Dumnie stworzony z Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now